ИНДЕКС – портал за знаење
Светот на животните

Дали крокодилите и алигаторите се во едно исто ?

Кога ќе се спомне алигатор,секогаш мислиме дека станува збор за крокодил,но иако се слични по изглед,во суштина се два различни видови на влекачи.За да ја воочиме разликата потребно е да се приближиме многу блиску до нив.

Алигаторите и крокодилите се долгнавести влечуги,со четири кратки нозе,моќни опашки,долги муцки и видови на плочки од кои е изградено нивното тело.Алигаторите се фамилија,кој спаѓаат во редот на крокодили.

И двата вида живеат во слатководни простори како на пример бари,реки,мочуришта и слично.

Крокодилите се полесни од алигаторите,се движат побрзо и имаат за нијанса посветла боја на кожа. Мускулите на вилиците кај овие влекачи се многу силни,но кога ќе се затворат,може да се задржат и со голи раце.

Во оваа категорија