ИНДЕКС – портал за знаење
Човековото тело

Што не тера да фрлиме жежок компир ?

Жежок компир ни паѓа од рацете дури и пред да почувствуваме болка од жешкиот компир. Тоа се случува бидејќи штом ќе го допреме, нашите нерви брзо испраќаат порака „премногу жешко“ до ‘рбетниот мозок. Нервите од рбетниот мозок веднаш реагираат и враќаат порака, дури таа и пред да стигне до мозокот.
Овие нерви реагираат со порака за ширење на прстите и така компирот ни паѓа од раце. Дури и не помислувате што се случува, бидејќи реакцијата е автоматска. Овие движења се наречени рефлсна реакција.

Постојат многу вакви реакции кои ги прави нашето тело. Ако ви светне некој во очи вие трепнивате, ако помирисате бибер, веднаш кивнувате. Ако некој ве исплаши вие скокате.
Мускулите кои ги прават овие движења, реагираат пред дури и нашиот мозок да знае што се случува.

 

 

Во оваа категорија