ИНДЕКС – портал за знаење

zitarki

Разно

Што содржи вотката?

Nenad
Вотка – безбоен дестилиран ликер на неутрален алкохол, најчесто направен од зрнеста храна (обично ‘рж или од пченица). Вотката се добива со дестилација на житарици...