ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Што содржи вотката?

Вотка – безбоен дестилиран ликер на неутрален алкохол, најчесто направен од зрнеста храна (обично ‘рж или од пченица). Вотката се добива со дестилација на житарици или компири, потекнува од Русија од XIV век. Името на овој пијалок потекнува од словенскиот збор „вода“, како деминутив на руски.
Денес повеќето вотки се дестилирани од житарки. Крајно е неутрален, повеќето супстанции што даваат вкус се елеминираат при дестилирањето и филтрирањето, од кои вториот процес употребува дрвен јаглен како прочистувач. Дестилираната вода, најчесто, се додава пред да се стави во шише за да го намали составот на алкохолот до 40-43% (класичната руска вотка има 40% алкохол); од степен 80-86% алкохол. Тоа се препишува на руските стандарди од 1984 година кој ги вовел Александар III кои биле базирани врз истражувањата на Менделеев. Судејќи според анализите на музејот за вотка во Санкт Петербург, Менделеев дошол до сознание дека совршен процент на алкохол во вотката е 38%, но сепак тие се одлучиле за цела бројка. По законот во Соединетите Американски Држави, минимален процент на алкохол во вотката е 40%, додека во Европа е 37,5%.Вотката нема старост. Традиционално се консумира чиста, оладена и во мали чашки.
Иако во главно вотката се пие „чиста“, без никакви доддатоци и состојки во пиењето, во јужна Европа и скандинавските земји вотката се пие со раствор во други пијалоци, однсно со тоа се добиваат коктелии како што се: Блади Мери, Мартини и др.

 

Во оваа категорија