ИНДЕКС – портал за знаење

индекс за забава

Светот на растенијата

Зошто урмите се наречени дрвото на животот?

Nenad
Се смета дека стеблата на урмните се меѓусебно блиску поврзани. Ако едно стебло овене, неговиот “пријател” кој се наоѓа во близина тагува и веќе не...
Астрономија

Колку е голем универзумот?

Nenad
Никој не може да биде сигурен, затоа што никој не може да го види целиот универзум. Досега најодалечената ѕвезда од земјата која што научниците ја имаат откриено е...
индекс за забава

Инвенцијата на НУЛАТА

Nenad
Нулата е измислена во Индија од Индиските математичари во 5тиот век. Била многу употебувана во пресметките, астрономијата и астрологијата. Нулата ја рашириле Арапите во Европа,...