ИНДЕКС – портал за знаење
Човековото тело

Дали забите содржат нерви и која е нивната функција?

Како и другите органи, забите имаат нерви за чувствување и заштита.

“Мртвиот” нерв умртвен со процедурата извршена во забниот канал е често сретнуван израз кој се однесува на комбинацијата од нерви и крвни садови кои ја формираат пулпата, мекиот внатрешен дел на забот.Во лигаментот кој го држи поврзан забот со коската,има еден куп нервни влакна. Заедно, овие нерви им овозмопжуваат на забите да се интегрираат со мускулите, мозокот и со темпоромандибуларната врска на вилицата одговорна за движењето на вилицата горе-долу при џвакањето.

Спобноста на мозокот да знае каде се наоѓаат забите во секој момент се нарекува проприосепција, а нервните сензации се неопходни за водење на забите. Ако гризнувањето не е прецизно,што може да се случи по некоја интервенција кај забарот, тоа веднаш ќе го почувствуваме.

Исто така, нервите им овозможуваат на забите да перцепираат топло, ладно и болка и со тоа ги штитат од повреди. Овие сензации можат да го предупредат а можат и да го распаднат забот. Често, ако има огромна шуплина во забот, тој станува многу чувствителен на слатко, како дел од одбрамбениот механизам на телото.

Во оваа категорија