ИНДЕКС – портал за знаење

Интернет

Интернет

Колку луѓе користат Интернет?

Nenad
  Интернетот е јавно достапен систем на меѓусебно поврзани компјутерски мрежи од целиот свет, кои пренесуваат податоци во форма на пакети со користење на стандардното...
Интернет

Што е фишинг?

Nenad
Мрежно рибарење (или фишинг) е поим што се користи кога се работи за присвојување на идентитетот на легитимната организација или мрежно место, употребувајќи фалсификувана е-пошта, односно е-пошта и/или мрежна...