ИНДЕКС – портал за знаење
Интернет

Што значи Yahoo

Yahoo е коплексен интернет организам и секако има компкексно име. Зборот Yahoo e кратенка во оригинал од  "Yet Another Hierarchical Officious Oracle". Го имаат измислено дипломците на Универзитот во Станфорф : David Filo и Jerry Yang.

Двајцата се со-основачи на интернет директориумот наречен „Jerry’s Guide to the World Wide Web“ во Април 1994, а потоа е преименуван во Yahoo како што е и денес познат!

Во оваа категорија