ИНДЕКС – портал за знаење

Наука

Наука

Како се оформува карактерот?

Nenad
Карактерот е целина на однесувањето и емотивните одлики на една личност. Карактерот ги опфајќа расположенијата, односите, мислењата, мотивациите, како и стилот на мислење, набљудување, зборување...