ИНДЕКС – портал за знаење

Свет

Свет

Ловот на глави бил дел од културата на некои народи?

Nenad
Обичај на отстранување, изложување и, во некои случаи, конзервирање човечки глави. Ловот на глави во некои култури се јавува како резултат на верувањето во постоење...
Свет

Какви обичаи при погреб имаат народите низ светот?

Nenad
Погребот претставува ритуално положување на човековите останки. Практиката често е со намера да овозможи влез на мртовецот во задгробниот живот. Погребувањето во гробови датира најмалку...
Свет

Зошто плаќаме патарина?

Nenad
Патарината претставува износ на наплатена такса од корисниците на определени патишта, канали, мостови, тунели и други објекти од сегментот на патничката и транспортната структура, првенствено...