ИНДЕКС – портал за знаење
Книги

Молкот на зборовите и времето

Книга пишувана под ведро небо, во ситни часови… ѕвездена, метафизичка, љубовна… Стихови за патувањето навнатре (за да се спознаеш) и нанадвор (за да можеш да љубиш), како дишење. Стихови пишувани под силно влијание на надреализмот во литературата, но и во сликарството. Поезија што допира до најтемните понори на битието…

Автор: Денис Апостолов

Издавач: ПНВ Публикации

Цена : 200,00 денари

Во оваа категорија