ИНДЕКС – портал за знаење

Filip Velickovski

Книги

Сестрите Романови

Filip Velickovski
Четирите девојки се симнале по дваесет и трите скалила во подрумот на една куќа во Екатеринбург. Најстарата имала дваесет и две години, најмладата седумнаесет. Заедно...