ИНДЕКС – портал за знаење
Астрономија

Што е планета?

Планета (од грчки πλανήτης, planetes или “скитници”) е тело со соодветно голема маса што орбитира околу некоја ѕвезда и не произведува енергија низ нуклеарна фузија. Пред последната деценија од XX век само девет планети беа познати од кои осум се во нашиот Сончев систем). На 3 ноември 2004 беа познати 133 планети, сите надвор од Сончевиот систем (со исклучок на осумте) уште познати како егзопланети. Осумте планети и трите џуџести планети во Сончевиот Систем.

Во нашиот сончев систем има осум планети и тоа: Меркур најблизок до сонцето, Венера втора планета до сонцето, нашата планета Земја која е трета, Марс после Земјата, Јупитер петти, Сатурн шести, Уран седми и осми Нептун.

Ако само Јупитер малку се подзагрее тој може да стане и второ сонце во нашиот сончев систем.
img src=”https://index.mk/wp-content/uploads/2020/02/UNdAa3t.jpg” alt=”” width=”1100″ height=”619″ class=”alignnone size-full wp-image-24063″ />
Бидејќи Плутон е нај оддалечен од сонцето и е најмала планета во сончевиот систем тој не се смета за планета туку за планета-џуџе.

Осумте планети во Сончевиот Систем : Меркур, Венера,Земја,Марс,Јупитер, Сатурн,Уран и Нептун. Сега еве ги распоредени по оддалеченост со нивниот број на сателити:

<


(1) Меркур, без ниеден природен сателит. (2) Венера, без ниеден природен сателит. (3) Земја, со еден природен сателит. (4) Марс, со два природни сателити. (5) Јупитер, со шеесет и три природни сателити. (6) Сатурн, со педесет и шест природни сателити. (7) Уран, со дваесет и седум природни сателити. (8) Нептун, со тринаесет природни сателити.

Во оваа категорија