ИНДЕКС – портал за знаење
Астрономија

Дали месечината се одалечува од Земјата

Лесно е да се земе Месечината „здраво за готово“, дури и на една јасна ноќ кога го осветлува целото небо. Чувството е како да таа отсекогаш била тука како што е сега, но тоа не е потполно точно. Од моментот кога е создадена Месечината таа продолжила да се оддалечува од Земјата по 3,78см годишно, тоа е истата брзина со која нашите нокти растат. Неколку направени симулации покажуваат дека, на времето на формирањето, Месечината била многу поблиску до Земјата – само 22.500 км, за разлика од денес кога има 402.336 км помеѓу Земјата и неа. Без Месечината нашата Земја ќе ја забави ротацијата се додека не прекине да се врти целосно, но за ова ќе треба милјарди години а можно е и да не се случи воопшто. Така на пример кога Месечината била новоформирана деновите биле долги само 5 часа, но со ефектот на кочење на Месечината врз Земјата низ последните 4 и пол милјарди години, деновите се забавени на овие 24 часа со кои сме запознаени денес.  Миграцијата на Месечината подалеку од Земјата е воглавно заради ефектот на плимите на Земјата.

 

Во оваа категорија