ИНДЕКС – портал за знаење
Книги

21 зошто и само едно како

Зошто престанавме да веруваме?

Зошто сме сè повеќе нестрпливи?

Зошто постојано се грижиме?

Зошто сме сè помалку среќни?

Зошто поразот треба да се прифати како одлична лекција?

Живееме во време кога сме сè повеќе нестрпливи, загрижени, депресивни… Соновиот систем на (не)вредности, како да забораваме на едноставноста,суштината и убавината на животот. Д. Р. Гилберт нè потсетува на традиционалните вредности – почитувањето, добрината и великодушноста, и притоа ни покажува дека излегувањето на вистинскиот пат е тешко, но истовремено е и многу полесно отколку што ни се чини на прв поглед.

 

Издавач : АД ВЕРБУМ Скопје

Цена : 300,00 денари

Во оваа категорија