ИНДЕКС – портал за знаење
ОД СВЕТОТ

Аеробик

 

Аеробикот е систем од физичко вежбање за зголемување на ефикасноста на внесот на кислород во телото. Вежбите од аеробикот ја стимулираат активноста на срцето и на белите дробови. Тие мора да го зголемат отчукувањето на срцето (пулсот) до целното ниво на вежбачот во текот на околу 20 минути. Пионер на концептот на аеробикот е Кенет Х. Купер, а го популаризирал со своите книги “Аеробик” и “Патот на аеробикот”.

.

Во оваа категорија