ИНДЕКС – портал за знаење
ОД СВЕТОТ

Атомска бомба

Атомската бомба фрлена брз Хирошима во истиот момент убила десетици илјади луѓе, а од радијација умреле уште 140.000 луѓе. Познатата слика на облак во облик на печурка останува како впечатлив знак за тоа што човештвото може да си го направи себеси и на планетата.

Постојат два вида атомски бомби. Првите функционираат врз база на нуклеарна фисија и се нарекуваат атомски бомби во потесна смисла на зборот или А-бомби. Вториот тип, кој е подеструктивен, функционира на база на нуклеарна фузија и се нарекува хидрогенска бомба или Х-бомба.

 

.

Во оваа категорија