ИНДЕКС – портал за знаење
ОД СВЕТОТ

Грчкиот бог Ерос

 Грчкиот бог Ерос е симбoл на љубовта, син на божицата Афродита и богот Арес. Кај Римјаните е познат како Купидон. Тој бил одговорен за чувањето на светот на едно место и за опстанокот на светот.  Во рацете држи лак и стрела со која ги прободувал срцата на заљубените.

Во оваа категорија