ИНДЕКС – портал за знаење
жени
Свет

Дали постои земја без жени

Атос е парче земја, долго околу 60км, и се наоѓа во Грција, во Егејското море. Сепак Атос не е дел од Грција.

Таму владеат група на монаси, претставници на 20 манастири на Атос. Од 1045 година, монасите забраниле било која жена да стапне на тлото на Атос!

Уште повеќе, не само жените како луѓе туку и сите други животински видови им е забранет пристап. Од неодамна се направени промени – само на кокошките и на женските мачки им е дозволен пристап!

Монасите кои живеат на Атос се можеби единствените кои во својот живот немаат видено жена. Монахот Михајло Толотос, ја загубил својата мајка кога се родил, и бил земен во манастирот следниот ден.

Целиот свој живот го поминал на Атос, без да види жена, од било кој животински вид!

Во оваа категорија