ИНДЕКС – портал за знаење
Географија

Дали Сахара се движи?

Пустината Сахара се простира на површина од околу 9.000.000 км2 и се наоѓа во Северна Африка. Сахара е најголемата пустина во светот и е расположена на териториите на Мавританија, Мароко, Алжир, Тунис, Либија, Египет, Судан, Чад, Нигер и Мали.
Некои научници сметаат дека јужниот раб на Сахара, познат под името Сахел, се поместува 15км годишно.
Глобалното затоплување, предизвикано од зголеменото присуство на јаглеродниот диокцид во атмосферата, шесто се наведува како причина за сушата и гладот во Сахел. Постојат многу докази дека климата е изменета во текот на неколку илјади години.
Меѓутоа, растењето на пустината може да му се препише и на начинот на кој луѓето се однесуваат кон земјата. Сечењето на шумите и на грмушниците може да ја изложи земјата на разорното влијание на ерозијата. Правилното или неправилното стопанисување со земјиштето, веројатно, имаат еднакво голема улога во проширувањето.
Останува да видиме… Или пак не?!

 

 

Во оваа категорија