ИНДЕКС – портал за знаење
Човековото тело

Зошто луѓето имаат различна боја на очите?

 

Зеницата, црната точка на средината на окото, всушност е дупка која  дозволува светлината да влезе во окото, тоа го знаеме сите. Околу дупката има еден обоен дел од окото, наречен ирис, кој ја регулира големината на „дупката“ и колку светлина може да влезе во окото.

Ирисот има пигмент кој го штити од светлина. Сите имаат пигмент во задниот дел на ирисот, но не сите имаат пигмент од предната страна. Луѓе со помалку пигмент од предната страна, ирисот има транспарентна боја, и ги апсорбира црвените и жолтите бранови од светлината. Останатите бранови, сината боја, се одбива од задниот дел на ирисот и ја дава плавата боја на окото.

Кога има повеќе пигмент на предната страна на ирисот, тој апсорбира различни бранови од светлината и задниот дел ја одбива, и се добива кафеава боја на очите.

Многу често, додека се мали децата имаат сини очи, а подоцна во животот бојата се менува во кафеава, бидејќи и потребно време да се произведе пигментот на предната страна на ирисот. Седодека не се појави пигментот, очите се сини!

Во оваа категорија