INDEX
Editor's Picks Светот на животните

Зошто се кријат?

Еве ги пајакот, змијата и пеперутката. Нивното крзно соодвестува на боите на околината во која живеат. Инсектот гранка е сличен на сувите гранки на дрвото на кое живее. Камелеонот ја менува бојата на кожата приспособувајќи ја кон средината што го опкружува за полесно да се скрие. Оваа појава е наречена мимикрија.

Телото на некои животни има таков облик и бои што соодвестуваат на природната средина. На тој начин се кријат, или заличуваат на некое друго суштество. Зошто е тоа така?

Веројатно, за да се заштитат од нивните непријатели, или за да го изненадат својот плен. Постојат многу претпоставки што се уште не се докажани.

Во оваа категорија

Остави коментар