ИНДЕКС – портал за знаење
индекс за забава

Инвенцијата на НУЛАТА

Нулата е измислена во Индија од Индиските математичари во 5тиот век. Била многу употебувана во пресметките, астрономијата и астрологијата. Нулата ја рашириле Арапите во Европа, а потоа и низ целиот свет. Пред тоа, Европејците употребувале римската нумерологија, која што била тешка за пресметки бидејќи биле во симболи, и имале ограничувања.

Во оваа категорија