ИНДЕКС – портал за знаење
Светот на растенијата

Какви се стеблата на кактусите?

Кактусот е кое било од цветните растенијакое го сочинуваат семејството Cactaceae, кое содржи 1.650 видови, а потекнува од Северна и Јужна Америка, со најголем број видови во Мексико. Кактусите се месести повеќегодишни растенија. Поголемиот дел од нив живеат во суви региони и се добро адаптирани на нив.

Кактусите обично имаат дебели тревни или дрвени стебла, кое содржат хлорофил, а немаат листови (или им се многу намалени), со што се намалува површинскиот слој од кој може да се загуби вода; стеблото е местото во кое се врши фотосинтеза. Генерално тенок, влакнест или плиток, коренскиот систем широко се распространува во областа со цел да апсорбира вештачка влажност. Кактусите многу варираат по големина и изглед, од пејоти, кој изгледа како снопче, и ниските грмушки на бодникавата круша до исправените столбови на кактусот буре и импресивниот сагуаро. Цветовите, често големи и разнобојни, се осамени.

Во оваа категорија