ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Како Брус Ли го добил името?

 

Брус Ли бил актер, борец, филозоф, режисер, продуцент, сценарист и основач на Џит Кун До (Jeet Kune Do) концептот на борба. Тој се смета за културна икона и еден од највлијателните борци на 20 век. Ли стана иконска фигура позната низ целиот свет и останува многу популарен меѓу азиските народи, а особено меѓу кинезите, бидејќи преку неговите филмови го отсликувал кинескиот национализам.
Даденото кантонско име на Брус Ли беше Lee Jun Fan Името буквално значи “повторно се враќа” ; името Брус му било дадено од неговата мајка, која сметала дека Брус ќе се врати во САД кога ќе порасне . Поради суеверието на неговата мајка, таа го нарекувала Sai Fon ( женско име). Се сметало дека англиското име “Брус” му билo даденo од страна на визитинг докторот, д-р Mary Glover.
Брус Ли имал три други кинески имиња: Li Yuan-Xin 李源鑫семејно име, Li Yuan Jian 李元鑒студентско име, додека го посетувал колеџот La Salle, и секако неговото кинеско сценско име Li Xiaolong 李小龍 (Xiao Long – мал змеј). Името Jun Fan првично бил напишан на кинески како 震 藩, сепак овој Jun (震) бил идентичен со дел од името на дедо му 李震彪, кое се смета за табу во кинеската традиција. Затоа, кинескиот знак Jun во името на Брус Ли било променето во хомонимот 振 за да се избегне табуто со именувањето во кинеската традиција.

Во оваа категорија