ИНДЕКС – портал за знаење
Светот на животните

Како рибите пливаат во замрзнато езеро?

Кога водата ќе се преобрази во мраз, станува полесна.

 

Водата е единствената супстанција на Земјата која што е полесна во цврска, отколку во течна состојба. Според ова, кога водата во езерата ќе замрзне, мразот плива на врвот, а рибите пливаат под него.eneath it.
 
Многу, многу е ретко езерото да се замрзне во голем блок мраз. Но ова е тоа што би се случило ако мразот  е потежок од водата. Мразот ќе се формира во езерото од долу па нагоре.
 
Преку студените зими, мразот се шири и го потполнува целото езеро и рибите ќе бидат заглавени и фатени во него.
 
Рибите не можат да преживеат од една до друга година. Животот во водите кои ние го знаеме не може да постои.

 

 

Во оваа категорија