ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Како се игра шах?

Играта на табла, за двајца играчи од кои секој движи 16 фигури според определени правила преку таблата и се обидува да го зароби или имобилизира (шах-мат) противничкиот крал, потекнува од Азија од VI век. Секој противник што игра со црни или бели фигури почнува со свои фигури или пешаци.

Кралевите се движат по едно поле во која било насока – но не во напад (шах). Ловецот се движи дијагонално и скока хоризонтално или вертикално во кој било број незафатени полиња. Коњот се движи до најблиското поле во спротивна боја (во формата на Г). Фигурите се заробуваат со поместување на поле зафатено од непријателот. Пешаците се движат едно поле напред (едно или две при првото движење) и се ставаат на било кое поле без крал доколку стигнат до последниот ред. Пешаците заземаат само едно поле дијагонално пред нив.

Кога првиот ред меѓу кралот и топот е празен, и се додека кралот и топот не се движат, може да се изведе маневар наречен рокада кога кралот се поместува две полиња кон топот и топот се става директно на другата страна од кралот. Кралевите не можат да извршат рокада кога се во шах или низ било кое пове во кое можат да бидат во шах.

Потег познат како реми се случува кога играчот што се движи не е во шах и во било кој потег ги го довел до шах. Реми се случува доколку истата позиција се случи три пати.

Па, доколку ви ги разјаснивме правилата и движењата на фигурите, земете го шахот и релаксирајте се во овие студени денови.

Во оваа категорија