ИНДЕКС – портал за знаење
Македонија

Како Струга го добила името?

 

Сместена на брегот на Охридското езеро, поделена на два дела од реката Црни Дрим, Струга е еден од најубавите градови во Македонија.

Античкото име на градот е Енхалон, од старо грчкиот збор што во превод значи јагула, која тогаш била мака населба. Подоцна населбата го добива името Струга. Народот на Струшко и Охридско дава две свои објаснувања за потеклото на ова име.

 Според првото народно толкување, името Струга доаѓа од отворената географска положба на градот: место каде што постојано струже (дува) ветер.
Второто е сосем поинакво: одамна некогаш Македонските Словени (Брсјаци и Мијаци) во Струшко се занимавале со сточарство и, во точно определено време, ги дотерувале многубројните овци на стриг (стрижење волна), во близоста на истекот (Устата) на Црн Дрим од Охридското Езеро. Меѓутоа, тоа може многу пологично да се поврзе со преминот низ ограда за молзење овци, наречен струга што значи: врата на трло за овци; мала ограда пред самото трло одредена за молзење овци пред пуштање на пасење, или целото трло со 300 до 400 грла.Ова значење е запазено до денес.
 Можеби е најблизу до вистината објаснувањето дека струга значи речен ракав, притока (во случајов истек на Црн Дрим) и тоа на место со уреди за риболов.

 

Во оваа категорија