ИНДЕКС – портал за знаење
ОД СВЕТОТ

Каналите на Марс

Каналите на Марс се само привидни системи на праволиниски обележувања на површината на Марс, а денес веќе е познато дека се илузии предизвикани од случајно изедначување на големите кратери и на другите површински линии. Персивал Лоуел ги нарекол канали и верувал дека се доказ за постоењето на интелигентен живот. Повеќето астрономи не можеле да ги видат и многумина се сомневале во нивното постоење. Спорот, конечно, бил разрешен когасликите од вселенскиот број Маринер не покажале ништо слично на мрежа од канали.

.

Во оваа категорија