ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Кога била златната ера на пиратите?

Иако европските сили кон крајот на 17 век воспоставиле поголема контрола врз Карибите, пиратите и натаму дејствувале. Токму тогаш, пиратите од Карибите започнале да дејствуваат на западниот брег од Африка и по Индискиот Океан. Завршувањето на војната за шпанското наследство во 1714 година ги оставило гусарите без работа и голем број им се придружиле на и така бројните пирати.

Пиратите започнале како свој симбол да користат црно или црвено знаме, кое симболизира и потсетува на смрт, најчесто со срце, прекрстени коски, а често и со цела костурска глава. Тоа знаме било општо познато под името Џоли Роџер. Поради тоа што во овој период биле активни некои од најпознатите пирати, тоа се нарекува Златна ера на пиратството. За голем број од нив се врзани бројни легенди за нивниот живот. Тие ги ограбувале трговските бродови, кои пловеле по патиштата меѓу Америка, Карибите, Африка и Европа. Оваа Златна ера траела од 1690 до околу 1730 година, иако пиратите во многу помал број биле активни и потоа.

 

 

Во оваа категорија