ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Кога се појавиле куклите?

 

Кукла – малечка фигура од човечко суштество или животно, кое најчесто се користи како детска играчка. Куклата, најверојатно, е една од најстарите детски играчки во историјата на човештвото. Некои антички кукли, можеби, служеле во религиозни или волшебни функции “за правење вуду”. Куклите биле закопувани во гробовите на децата во Египет, Грција и Рим, а и во најраните христијански катакомби.
Во Европа, куклите почнале да се произведуваат за продажба некаде од XVI век. Главите на куклите биле изработувани од дрво, теракота, алабастер и восок, а нивните тела се правеле од резбарено дрво или кожа исполнета со струганици.
Некаде околу 1820 година, станале популарни куклените глави изработувани од глазиран порцелан (Дрезден) и не глазиран бисквит (керамика). Таквите кукли во XX век биле заменети со изработки од вкалапена пластика.
Во Јапонија куклите традиционално се користат како фестивалски фигури. Во Индија, и од страна на Индусите и од страна на муслиманите, на девојките – невести им биле давани облечени кукли во облека изработена до најситни детаљи.
Денес, чест предмет за колекционирање се обата типа кукли, и античките и модерните.

Во оваа категорија