ИНДЕКС – портал за знаење
Светот на животните

Кои биле диносаурусите?

Диносаурусите се животни кои слични на две основни групи: едни слични на влечугите, а други на птиците; станале господари на земјата, во воздухот и во водата. Постоеле диносауруси што се движеле на четири или на две нозе, со големина од неколку сантиметри до речиси 30 метри. Нивната кожа имала шара што биле приспособени на околината. Имало тревопасни и месојадни диносауруси. Биле распространети на голем дел од планетата Земја, во различни климатски појаси. Температурата на нивните тела се менувала со температурата на воздухот. Многу од нив живееле по мочуриштата, каде изобилната вегетација им овозможувала непресушни извори на храна. Тие живееле најдолго во мезозоикот, околу 150 милиони години, а изумреле пред околу 60 милиони години.

Досега се пронајдени само неколку коски од суперсаурусот и ултрасаурусот, но и двата вида се потешки од брахиосаурусот. Рекордот го држи ултрасаурусот со речиси 30 метри должина, 12 метри височина и дури 130 тони тежина. Оваа тежина е еднаква со тежината на 20 големи слонови.

Во оваа категорија