ИНДЕКС – портал за знаење
Морски струи во светот
Наука

Кои се причините за појавување на морските струи?

Водата во океаните се движи постојано со огромна сила наречена морска струја. Струите може да протекуваат низ површината на океанот, односно онаму каде што е плитко, или пак тие можат да протекуваат далеку под површината, во големите длабочини.

Морските струи се движат во правец на ветерот. Ротацијата на Земјата ги движи во правец на северната хемисфера и контра, во спротивен правец на јужната хемисфера. На местата каде што има морски струи кои се длабоко под површината на водата, тие се движат во спротивна насока на површинските.

Постојат струи кои течат, низ Екваторот, во секој океан. Овие струи носат топла вода. Но, кога ќе стасаат до копното, се делат при што дел од нив одат на север, а другиот дел кон југ. Како што водата се оддалечува од Екваторот, така станува се постудена. Па кога се враќа накај Екваторот, без разлика дали е во правец на стрелките на часовникот или во спротивен, водата предизвикува ладна морска струја.

За пример ќе ја земене Голфската струја. Таа започнува во топлите води на Мексиканскиот залив и поминува низ Босфорот на Флорида. Потоа се влева во насока североисток низ Атлантскиот Океан кон Европа, често патувајќи со брзина околу 222km на ден.

Топлите води на Голфската струја се одговорни за одржувањето на многу северни европски пристаништа без мраз во текот на студените зими.

Морските струи го забрзуваат времето на патување на големите прекуокеански бродови.

Во оваа категорија