ИНДЕКС – портал за знаење
Светот на животните

Колку видови на слонови постојат?

После долго време истражување и проучување на видовите на слоновите, научниците открија дека постојат само два посебни вида на слонови, Африкански и Азиски.

Тие веруваат дека Африканските слонови имаат два подвида, савана слонот и шумскиот слон. Но, некои од научниците се сомневаат на оваа класификација. Од една страна, шумските слонови се многу помали од савана слоновите. Покрај тоа, нивните глави се наоѓаат пониско на нивните грбови; нивните уши се помали и позаоблени, а нивните коски се потенки и помали.

По долгогодишно собирање на ДНК примероци на овие видови на слонови, научниците заклучиле дека постојат доволно различни генетски разлики меѓу двата африкански подвида за шумските слонови да можат да се третираат како посебен вид на слонови.

Во оваа категорија