ИНДЕКС – портал за знаење
Астрономија

Колку е голем универзумот?

Никој не може да биде сигурен, затоа што никој не може да го види целиот универзум. Досега најодалечената ѕвезда од земјата која што научниците ја имаат откриено е на отприлика 10 милијарди светлосни годнини одалеченост.

Со оглед на тоа дека една светлосна година е еднаква на 9 трилиони километри, тогаш најодалечената ѕвезда од земјата се наоѓа на одалеченост од околку 90,000,000,000,000,000,000,000 километри.

Но универзумот е секако поголем од тоа се разбира. Под претпоставка дека земјата е на едниот крај на универзумот, а најодалечената ѕвезда е на другиот крај на универзумот.Тогаш универзумот би се простирал на површина преку 10 милијарди светлосни години.

Но знаеме дека земјата не се наоѓа на крајот на универзумот,зошто кога ке погледне во небото во сите правци може да забележиме ѕвезди кои се многу милиони километри одалечени од нас. Едно е сигурно дека универзумот во најмала рака се простира на површина поголема од 10 милијарди светлосни годнини.
Еве и неколку слики!

Во оваа категорија