ИНДЕКС – портал за знаење
Технологија

Колку е потребно да се произведе еден автомбил

Под произведување овде ќе мислиме колку време му треба на еден автомобил да биде составен под претпоставка сите делови да ни се на располагање.
На почетокот кога започна производството, составувањето го правеле мал број на работници и им било потребмо недели, некога и месеци за да се направи еден автомобил.

Околу почетокот на минатиот век, Хенри Форд но и други производители почнале со линиско производство, каде што еден работник внесува одреден дел.

Наскоро, на една кола и беше потребно само ден и половина да биде составена. Подобрувањата на ова линиско производство во 1916 доведе до производство од само 90 минути!

Денес повеќето производители прават и до 50 автомобили за еден час. Најбрзото производство е 100 автомобили за еден час !

Во оваа категорија