ИНДЕКС – портал за знаење
Свет

Колку сребро е извадено од Земјата до сега?

Денес, е извадено многу повеќе сребро од злато,  некаде околу 1.740.000 тони од Земјата.
 
Највеќе сребро во светот доаѓа од Мексико и Перу.
 
Среброто се користело уште пред неколку илјади години за изработка на украси и прибор и нивно тргување и како благороден метал во многу монетарни системи.
 
Во неговата природна форма, среброто обично се среќава како легура со злато, но и во руди кои содржат сулфур, арсен, антимон или хлор.
 
Среброто, во форма на легура од злато и сребро, било користено за производство на пари околу 700 г.п.н.е. од страна на Лидијанците.
 
Неговата употреба како антибактериски агент е откриена уште во средниот век, каде што беше искористено да се дезинфицира храната и водата за чување, а исто така и за лекување на изгореници и рани.

 

 

Во оваа категорија