ИНДЕКС – портал за знаење
Географија

Која е разликата меѓу Латинска и Јужна Америка?

Јужна Америка не е исто со Латинска Америка.
Латинска Америка се однесува повеќе на културна, отколку на географска определба.
Латинка Америка обично значи Јужна Америка, заедно со Мексико, Централна Америка и Карибите, кои се географски дел од Северна Америка. Многу од овие земји беа населени од страна на шпански, португалски, француски колонисти. Сите овие групи зборуваат на јазици кои потекнуваат од Латинскиот, па така се добил терминот Латинска Америка.
Три од секои четири луѓе во Јужна Америка живеат во градови.
Латинска Америка може да се подели на неколку подрегиони врз основа на георгафска, политичка, демографска и културна поделба.
Во 2009 година, населението во Латинска Америка броело 568 милиони.

Во оваа категорија