ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Кој Бог е роден двапати?

Богот на виното и виновите лози Дионис (или Бахус), син на Зевс и Семела, е богот кој е роден двапати. Неговата мајка го замолила господарот на Олимп да и се открие во целиот свој сјај, но не можела да го поднесе блескањето на молњите. Се струполила, а Зевс одвај имал време да го извади детето од нејзината уторба. Го држел во своето бедро се додека не поминало “времето на созревање” и Дионис се појавил целосно обликуван. Така бил роден по прв пат.

 
Додека бил мал, Зевс, за да го заштити од Хера, го обликувал во јаре и им го доверил на нимфите на планината Ниса. Но, титаните успеале да го намамат со златно овошје и клопче волна, го ставиле во голем котел и го свариле. Сепак Атина успеала да го зачува срцето на детето, а божицата Реја го земала телото и го вратила богот во живот. Затоа тој бил бог кој умрел и воскреснал.

 

 

Во оваа категорија