ИНДЕКС – портал за знаење
Панама
Свет

Кој канал поврзува два океана

Иако Суетскиот канал во Египет е најдолгиот канал за големи бродови во светот, долг околу 160км, најзафатениот канал во светот и единствен кој поврзува два океана – Атлантскиот и Тихиот океан – е Панамскиот канал. Во некои години, повеќе од 14,000 бродови поминуваат низ него!

Во 1881, Француска компанија ја започна градбата на каналот низ Централна Америка, односно Панама, но се откажаа по 8 години кога 20,000 работници умреа од малариа во тој регион.

Потоа, во 1907, Америчка компанија ја продолжи работата. Работниците го пробија патот низ густата џунгла, а низ ридовите создадоа вештачко езеро како и базени со вода кои ги подигаа/спуштаа бродовите. Околу 10милијарди тони земја беа ископани пред да биде завршен каналот во 1914!

Интересно е што, бродовите од Атлантскиот кон Тихиот Океан поминувајќи низ каналот патуваат кон исток. Поминувањето на бродовите низ каналот и не е така ефтино. Највисоката цена платена до сега е на 16 Мај 2008 во износ од $331,200 за 295м долгиот Desney Magic. Просечната цена за поминување е околу $54,000.

И покрај високите цени, бродовите го поминуваат овој канал, кој им скратува многу време и пари доколку се одлучат да ја заобиколат Јужна Америка. Ова особено важи за товарните бродови!

Еве како изгледа каналот на еден од клиповите на Youtube !

Во оваа категорија