ИНДЕКС – портал за знаење
Астрономија

Од каде се имињата на деновите во неделата

Во глобала, имињата на деновите во голема мера зависат од јазикот на самиот народ. И покрај тоа што голем број на народи користат скоро исти називи за месеците во годината (со исклучок на неколку јазици од словенско потекло), кога станува збор за имињата на деновите, се забележува голема шареноликост. Сепак, и тука може да се забележат сличности. На пример, доста често имињата на деновите едноставно претставуваат броење на тој јазик. Ова особено е воочливо кај португалскиот јазик.

Кај повеќето јазици кои водат потекло од латинскиот јазик, имињата на деновите се дадени според седумте „планети“ кои биле познати уште од античко време: Сонцето, Месечината, Меркур, Венера, Марс, Јупитер, и Сатурн. Типичен пример е францускиот јазик.

Кај англискиот јазик задржано е ова „правило“ за деновите сабота, недела и понеделник, додека за другите 4 дена земени се имиња кои потекнуваат од имињата на Англо-саксонски или Нордиски божества. Па така, вторник (Tuesday) е именуван по богот Tiw, среда (Wednesday) по Woden, четврток (Thursday) според Thor, и петок (Friday) според божицата Freya.

Во македонскиот јазик :

Понеделник – „по неработење“
Вторник – Втор
Среда – среден
Четврток – четврти
Петок – петти
Сабота – Sabbath
Недела – воскресение

Во оваа категорија