ИНДЕКС – портал за знаење
ОД СВЕТОТ

Чичен Ица

Чичен Ица бил основан од Маите околу VI век од н.е. во неплоден регион каде што водата се добивала од природни бунари наречени ценотес. Градот бил нападнат во Х век – најверојатно од група што го зборувала јазикот на Маите под силно влијание на Толтеците – и напаѓачите изградиле друга серија згради, вклучувајќи ја познатата скалеста пирамида наречена Кастилјо.

Во оваа категорија