ИНДЕКС – портал за знаење
Наука

Што всушност претставува енциклопедијата?

Енциклопедија е пишана збирка на знаење што содржи информации за сите гранки на науката, но може и детално да третира една гранка. Поимот доаѓа од грчки εγκύκλιος παιδεία (enkuklios pedia), буквално „во круг на инструкции“, или поопшто „добро обликувано образование“. Многу енциклопедии во странската литература се нарекуваат Циклопедија и поимите се интерменливи.

 

Енциклопедијата е самостојна и ги објаснува поимите во многу повеќе детаљи од речникот. Се разликува од алманахот по тоа што информациите не се дадени дадени по датуми и не се педагошки текстови, туку имаат за цел да бидат лесни за наоѓање и разбирање од обичниот човек.

 Енциклопедиите можат да бидат општи, содржејќи статии на теми во многу различни полиња (како англиската Енциклопедија Британика и германската Брокхаус, два познати примери), но можат да бидат и специфични за одредено поле (како енциклопедија во медицина, философија, или право). Исто така постојат енциклопедии што покриваат широк спектар на теми од различни културни, етнички, или национални перспективи, како Големата Советска Енциклопедија или Енциклопедија Јудеика.

 

 

 

Во оваа категорија