ИНДЕКС – портал за знаење
Географија

Што е Мртвото море?

Сигурно е чудно што едно море има такво име, но старите Грчки писатели, кои први го нарекле под тоа име, имале потполно право. Имено, во Мртвото море нема животински свет. Реката Јордан се влева во него, но рибите што доаѓаат веднаш умираат. Ова море, вусшност е тесно солено езеро кое лежи помеѓу Јордан и Израел, долго е 75, а широко од 5 до 17 км. Мртвото море има најниско ниво во светот и лежи 400м под нивото на Средоземното море. Пред милиони години, Мртвото море се наоѓало 400м над нивото на Средоземното, но по долг сушен период испарила голема количина на вода по што сега се наоѓа на ова ниво.

Од Мртвото море не истекува нити една река, и иако Јордан и околните рекички носат 4,740,000 тони свежа вода секој ден, таа брзо испарува поради високите темератури во овој дел од светот. Ова испарување придонесува за големи концентрации на сол, магнезиум, хлор и бром.

Мртвото море е најсоленото во светот и има 6-9 пати повеќе концентрација на сол отколку било кој океан во светот кои нормално имаат 4-6% сол. Овие концентрации не дозволуваат живот во морето.

Пливањето во ова море е несекојдневно и необично чувство. Поради големите концентрации на сол, вие сте на површината нон стоп и не можете да потонете. Практично е невозможно да гњурите во него!

Во оваа категорија