ИНДЕКС – портал за знаење
Интернет

Што се компјутерски вируси?

Компјутерски вирус е програм кој е дизајниран со некаква намера и самиот може да се атачира (закачи) до boot (стартувачки) секторите или пак било која друга програма. Вирусот е сместен во програмите кои се најраширени и најчесто употребувани со цел да бидат раширени што е можно побрзо. Кога и да ја стартувате таа одредена програма, вирусот исто така се стартува, но и самиот тој има можност да стартува друга програма. Вирусите заменуваат размножуваат објекти и не можат да станат опасни за вашиот компјутер се додека се кодирани на правилен начин. Вашиот систем станува ранлив при размножување на вирусот поради грешки во кодот кои прават конфликт со системската конфигурација. Вирусот не може да влијае на вашиот компјутер додека инфицираниот програм не е егзекутиран или не користите диск кој содржи инфицирани фајлови (податоци). Кога вирусот ќе стане активен, навлегува во меморијата на компјутерот или во системските фајлови или апликации.

Некои вируси само прикажуваат пораки, креираат звуци или коментари во различни временски интервали откако ќе се размножат или кога ќе го стартувате опасниот програм. Не можат да направат повеќе од ова додека други вируси се направени така што тие се способни да расипат некој програм, да избришат одредени податоци или пак да ги избришат сите податоци сочувани на хард дискот во компјутерот. Некои вируси може да го онеспособат или да го присилат компјутерот да се однесува неконтролирано. Во главно луѓето не можат да приметат дали имаат вирус во компјутерот се додека не биде детектиран.

Постојат повеќе типови на вируси:

МАКРО ВИРУС
Макро е код кој може да остане во податочните фајлови, а макро вирус е вирус кој останува во податочните фајлови (на пример документ) како и неговиот макро attachment. Макро вирусите може да се прикачат само на податочните фајлови а не на егзекутивните програми. Овие вируси беа многу чести кон крајот на 20-от век.

STEALTH (Лукав) ВИРУС
Кога овој е активен прави некои промени во фајловите и ги крие тие примени. Па програмите кои ги читаат фајловите само ја гледаат оригиналната форма а не инфицираната форма. Поради тоа антивирусот не може да го детектира едноставно. Вирусот мора да виде присутен во меморијата за да биде лоциран од антивирусот.

POLYMORPHIC ВИРУС
Овој вирус може да креира различни операциони копии од самиот себе. Едноставните скенери (антивируси) не се способни да ги пронајдат сите операциони копии од тој вирус.

BOOT SECTOR ВИРУС
Овој вирус ги инфицира мастер boot рекордите (MBR) или ДОС boot секторот. Мастер boot рекордот е секогаш на првиот сектор на хард дискот. Кога вирусот навлегува во драјвот почнува да се шири во меморијата секогаш кога ќе го вклучиме компјутерот. Потоа оди на секој диск од системот. Не е едноставно да се ослободиме од вирус кој го нападнал бутирачкиот (стартувачки) сектор затоа што поголемиот дел од антивирусите не се моќни да го отстранат овој вирус или да го исчистат мастер бутирачкиот рекорд додека работи оперативниот систем (на пример Windows). Бутирачки антивирус диск е потребен за правилно да се избрише MBR и да се ослободи од бутирачкиот сектор со вирусот.

WORMS (компјутерски црви)
Компјутерските црви се програми кои ја имаат можноста да се размножуваат но не можат да се закачат на фајл или програма и секогаш остануваат како поделени. Многу пати тие имаат некаква функционалност која ќе му попречи на нормалното работење на програмски фајл. Тие се прилично слични со вирусите и се сметаат повеќе за вируси отколку за црви.

TROJAN HORSE (Тројански коњ)
Тројанскиот коњ не може да се размножува себе си автоматски. Тоа е едноставна програма (на пример за компјутерска игра) , но создава штета на вашиот компјутер. Може дури и да избрише податоци од компјутерскиот хард диск. Тие може лесно да бидат избришани.

EMAIL ВИРУСИ
Овој вирус може автоматски самиот да се размножува и се префрлува на тој начин што самиот се атачира (се прикачува) на електронската пошта. Овој вирус се праќа до сандачето на контактната листа на корисникот. Некои од овие вируси дури и нема потреба два пати да бидат кликнати. Едноставно се стартуваат кога ќе ги видите на лентата во вашиот inbox.

LOGIC BOMBS (Логички бомби)
Овој тип на вирус станува активен на одреден датум и време и тие може да предизвикаат несакани последици како што е бришење на фајловите.

Вирусите не може да инфицираат компресирани фајлови, компјутерски хардвер како – тастатура, маус итн. Тие се опасни само за софтверот односно програмите.

Во оваа категорија