ИНДЕКС – портал за знаење
Историја

Што се триреми?

Трирем е воен брод со весла. Лесни, брзи и со одлични маневрирачки особини, триремите претставуваат главни поморски бродови со чијашто помош Персија, Феникија и грчките градови – држави се натпреварувале за господарење со Средоземното Море уште од времето на Битката за Саламис (480 година п.н.е.), па се до завршувањето на Пелопонеската војна (404).

Атинските тримери достигнале должина од околу 37 метри, а се движеле со помош на 170 веслачи паспоредени во три реда на секоја од страниците на бродот; можеле да достигнат должина поголема од 13 км. Четвртастите едра се користеле кога бродовите не биле во борба. Вооружени со клади-овнови обложени со бронза, бродовите биле опремени и со фрлачи на копја и со стрелци со лакови, кои се користеле за напаѓање на екипажот на непријателот.

До крајот на IV век, триремите биле заменети со уште помасивни бродови поради тоа што вооружените војници на оклопните пловни платформи станале мошне важно воено оружје во поморските битки.

Во оваа категорија