ИНДЕКС – портал за знаење
Историја

Што симболизира фениксот?

 

Во стар Египет и неговата класична митодологија, феникс е славна птица, која се поврзува со обожувањето на Сонцето. Се смета дека египетскиот феникс бил долг колку орел, со прекрасни црвени и златни пердуви и со мелодичен крик.

Постоел само еден феникс и живеел не помалку од 500 години, а некаде се зборувало дека живее 1461 или 12.594 години. Кога се приближил крајот на неговото постоење, фениксот си правел гнездо од ароматични гранки и зачини, го палел и бил уништуван во пламенот. Од пламенот се раѓал нов феликс, кој пепелта на својот претходник ја чувал во јајце и летал до Хелиополис за да ја остави на олтарот на богот на Сонцето. Со тоа фениксот ја симболизирал бесмртноста.

Во оваа категорија