ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Ја знаете ли легендата за црната мачка?

 

Во зависност од културата на која припаѓа секој човек црната мачка може да означува или среќа или несреќа. Ако црна мачка ти го пресече патот – ќе те следи несреќа. За да ја избегнеме оваа ситуација треба сосема да се вратиме по патот од каде сме дошле и да пронајдеме нов пат.
Кралот Чарлс Први од Англија имал црна мачка која многу ја сакал. Дури и има наредил на своите чувари да ја надгледуваат 24 часа на ден. Среќата траела сè додека мачката била жива; денот кога таа умрела и Кралот Чарлс бил уапсен.
Луѓето веруваат дека црните мачки поради својата боја имаат некаква поврзаност со вештерството или дека дури се духови на починати вештерки кои сѐ уште се активни, но во нов облик. Има едно мислење кај рибарите а тоа е дека, секој рибар на својата сопруга мора да и купи црна мачка за да и прави друштво додека тој е на риболов; рибарите мислеле дека црната мачка може да ги заштити нив и нивните домови од лоша среќа.
Во некои предели црните мачки биле сметани за толку скапоцени што дури биле и крадени. Морнарите верувале дека ако мачка истрча пред нив тоа значи добра среќа, но ако им го пресече патот тоа значи лоша среќа. Најчесто и морнарите на своите бродови имале мачки за да им донесат добра пловидба.
Има многу теории и суеверија за црните мачки, но ниедно од нив не е поддржано со факти. Затоа останува прашањето, знаат ли црните мачки дека се црни и дека носат несреќа?

Во оваа категорија