ИНДЕКС – портал за знаење
Светот на инсектите

Дали стоногалките имаат 100 нозе?

Зборот цент доаѓа од латински збор што значи “сто”, така што може заради тоа се мисли дека многуножното суштество кое е наречено стоногалка (од англискиот centipede) има 100 нозе. Но, многу се ретки стоногалките кои има точно 100 нозе.

 

Стоногалките поседуваат минимум 15 пара на екстремитети, од кои првиот пар, веднаш зад главата, содржи отровни жлезди и е модифициран во канџести екстремитети со кои се убива пленот. Сите стоногалки имаат по еден пар нозе на секој сегмент од телото, па ако има стоногалки со по 20 сегменти на телото, ќе имаат вкупно 40 нозе. Повеќето стоногалки имаат или 30 или 42 нозе, а само малку од нив имаат повеќе од 160.

Зборот millipede значи “илјада нозе.” Но, како и нејзиниот роднина, стоногалката, и “илјаданкогалки” нема онолку нозе колку што и налага името. Илјаданогалките имаат минимум 30 пара на екстремитети, и тоа два пара на секој сегмент. Тие не се брзи како стоногалките и често се свиваат во форма на топка или испуштаат одбранбен спреј како заштита од предатори. Најголемиот број на нозе кои можат да ги достигнат е 355 пара, или само 710 нозе.

 

Во оваа категорија