ИНДЕКС – портал за знаење

Nenad

Светот на растенијата

Зошто урмите се наречени дрвото на животот?

Nenad
Се смета дека стеблата на урмните се меѓусебно блиску поврзани. Ако едно стебло овене, неговиот “пријател” кој се наоѓа во близина тагува и веќе не...
Македонија

Зошто сите сакаат Скопско?

Nenad
  Пивото е алкохолен пијалок кој настанува со ферментација на скробеста супстанца (житни растенија: јачмен, хмељ), кој не е дестилиран после ферментацијата. Производството на пиво...
Географија

За кои области се користи терминот “Блискиот исток”?

Nenad
  Близок Исток е поим кој често се користи од археолозите, географите и историчарите, и поретко од новинарите и коментаторите, со цел да сепосочи регионот...